Dom

Ekspertyza budowlana – powody, dla których warto z niej skorzystać

Co oferuje ekspertyza budowlana? Niezależnie od tego, co nasuwa się na myśl na początku dobrze jest się zdecydować na jej przeprowadzenie w przeróżnych przypadkach. Po prostu osoby nabywające budynek uzyskują wiarygodną informację o tym, w jakim realnym stanie sprzedający ją zostawia. Jeżeli ktoś chce wykonać modernizację, tylko tak zdobędzie wiedzę, jak zaplanować i wykonać wszystkie niezbędne poprawki.

Ekspertyza budowlana – obowiązkowe dane

Brakuje powodów, by brać za złą monetę słowa sprzedającego. Biorąc pod uwagę komplet danych szacujemy, czy cena za nieruchomość będzie odpowiednia do jej kondycji. W perspektywie ma się dodatkowo przebudowę lub dobudowę nowych części – tarasu, wykonanie przybudówki. W planach są nadprogramowe koszty, zatem chcielibyśmy wiedzieć, które z nich są faktycznie potrzebne. Nie da się jednakże bez specjalistycznej porady, zebrać orientacji odnośnie części nośnych, naprężeń, żywotności itp.. Z tym, że to jeszcze nie wszystkie z korzyści, które możemy zyskać dzięki usłudze kryjącej się pod nazwą „ekspertyza budowlana„.

Ekspertyza budowlana daje niespodziewane korzyści

Kiedy zgadzamy się na jej przeprowadzenie, nie tylko zorientujemy się w faktycznym stanie zakupionej nieruchomości, ale jesteśmy w stanie także naprawdę ustalić potrzeby inwestycyjne i renowacyjne, które zrealizujemy w kolejnym etapie. Pozostaje jeszcze kwestia bezpieczeństwa, gdyż nieuświadomione usterki techniczne, mogą skutkować choćby degradacją budowli, grożąc utratą zdrowia i życia postronnych ludzi.

Ekspertyza budowlana w rzeczywistości jest maksymalnie dokładną oceną kondycji technicznej budowli. Rozliczne elementy ekspertyzy potrzebują skrupulatnych obliczeń i czasu. Przeprowadza je rzeczoznawca budowlany, biorąc pod uwagę takie parametry jak obciążenia, wytrzymałość czy stan newralgicznych punktów wewnątrz szkielecie budynku.

Składniki ekspertyzy budowlanej

Cała operacja rozpoczyna się od wskazania miejsca analizy oraz określenia, dlaczego wykonywana została ekspertyza budowlana. Podaje się w dokumencie dane na temat każdego z badanych składników, czy też dokonanych próbek. Konieczna jest obecność załączników – infografia schematyczna i zdjęciowa. Prawidłowe badanie powinno zostać wykonane na rachunkach wg technicznych wzorów. Stan realny to jedno, kluczowa jest dodatkowo informacja, jakie są braki w badanych nieruchomościach i co zrobić, by obiekt z powrotem nadawał się do użytkowania.