Zakupy

Co należy wiedzieć o zakupach na odległość

14 dni – tyle prawo konsumenckie daje na odejście od transakcji przeprowadzonej poza siedzibą sprzedawcy. Jednak od tej zasady są wyłączenia, o których opłaci się mieć wiedzę jeszcze przed zawarciem umowy przez telefon, e-mail czy w sklepie online.

Nie zawsze można zrezygnować z transakcji

A mamy ich wcale niemało, dokładnie trzynaście. Są to m.in. artykuły wykonane na zamówienie, towary z krótkim terminem przydatności oraz towary wrażliwe zapieczętowane. Trzeba pamiętać również o programach komputerowych i nagraniach, wyrobach dołączonych jako zestaw z innymi, niektórych typach alkoholi. Co więcej wyłączone są też produkty cyfrowe, usługi typu usuwanie awarii i konserwacja. Odstąpienie od umowy nie obowiązuje wtedy, kiedy po kilku etapach realizacja została wykonana finalnie, a ponadto w razie umowy zawartej w drodze aukcji i zakupu z rezerwacją rzeczy i usług. Okazuje się, że odstępstw, które wykluczają odstąpienie od zamówienia, mamy dość dużo, dlatego opłaci się zapoznać się z nimi jeszcze przed zakupem towaru lub usługi.

To należy do sprzedającego przy zakupach na dystans

Zanim klient nabędzie towar lub usługę poza siedzibą, zbywający jest zobowiązany dostarczyć mu najistotniejsze informacje o przebiegu transakcji. To między innymi informacje o sposobach porozumiewania się i dane o głównych cechach transakcji. Poza tym wartość sprzedaży lub świadczenia z dodatkami powinna być podana precyzyjnie. Nabywca obligatoryjnie musi mieć opcję zapoznania się ze wszystkimi informacjami jeszcze przed zamówieniem. Wymagane jest także pole, w którym druga strona oświadczy, że zapoznał się z jego treścią bezpośrednio przed zakupem.

Przypadki wyłudzeń wcale nie są takie rzadkie

Jak traktuje się zakup pod wpływem słów sprzedających na odległość, niekoniecznie zgodnych z rzeczywistością? W niektórych przypadkach może dochodzi do wyłudzenia, co prawo określa jako przestępstwo doprowadzenia innej osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem poprzez wprowadzenie go w błąd. Wówczas wybranie się do prawnika okaże się optymalnym rozwiązaniem. By skorzystać z konsultacji, trzeba jedynie wpisać w okienku wyszukiwarki dowolną treść, np. kancelaria prawna Łódź czy „prawnik katowice”. Nadal większość oszukanych nie szuka wsparcia prawników, a nawet nikomu nie mówi, do czego doszło. Usługa prawna nie decyduje o skierowaniu sprawy do sądu. Najlepiej oddać swoją sprawę profesjonaliście, który stanie w obronie konsumenta i przedsięweźmie wszystko, aby sprawa zakończyła się pomyślnie dla oszukanego konsumenta.